بخشنامه شهریه بنیاد شهید

دانلود بخشنامه تخفیفات شهریه مشمولین بنیاد شهید و امور ایثارگران