شیراز - میدان معلم - بلوار همت جنوبی - نبش کوچه 23
071-36310283
شیراز- میدان معلم
071-36310283
Start-Up

ازهمین امروز ایده های خود را به واقعیت نزدیک کنید

مرکز علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

استارت آپ چیست ؟

Start-Up

دیکشنری وبستر کلمه استارتاپ را به این صورت تعریف کرده است که: «استارت آپ یک کسب و کار جدید (A new business) است.» استارتاپ، نهادی انسانی است که طراحی شده تا محصول یا خدمت جدیدی را در شرایط عدم‌قطعیت بسیار زیاد عرضه کند. کسب و کار های تازه و نوپا، در آغاز به صورت یک ایده ای ساده و خام طراحی می‌شوند. اگر بتوانند بازدهی بالایی داشته باشند، ممکن است که سرمایه برای راه اندازی آن فراهم شود. مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام از سال 1398 به صورت سالیانه رویداد استارت آپ را در زمینه های صنایع غذایی و صنایع وابسته برگزار می کند. مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام نیز از تمامی استارت آپ های برگزار شده در این دانشگاه حمایت کافی را انجام می دهد. همچنین دفتر نوآوری این دانشگاه در مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام دایر است و دانشجویان کارآفرین و برگزیدگان استارت آپ می توانند در زمینه های مختلف پژوهشی و استارت آپی با این مجتمع همکاری های مرتبط با استارت آپ ها را داشته باشد.

استارت آپ سال 1398

برگزیدگان استارت آپ 1398

نفر اول :

استارت آپ سال 1399

برگزیدگان استارت آپ 1399

استارت آپ سال 1400

برگزیدگان استات آپ 1400

استارت آپ سال 1401

برگزیدگان استارت آپ 1401

نفر اول : فاطمه نادری و زهرا اجاقی نفر دوم : محمدمهدی کاوه،زهرا جهاد،فهیمه شیردل نفر سوم : معصومه خمیرگیران