وام صندوق رفاه دانشجویی

دانشجویان متقاضی وام باید فرم زیر را تکمیل کنند.

ثبت وام صندوق رفاه دانشجویی وزرات علوم ، در هر ترم در تاریخ های مشخص شده ، انجام می پذیرد.

شرایط ثبت نام برای همه ی دانشجویانی که ترم یک تا چهار هستند یکسان می باشد .

دانشجویان می توانند در 4 ترم تحصیلی خود هر ترم مبلغ 1 میلیون و 500 هزار تومان از وام صندوق رفاه استفاده کرده و این مبلغ به حساب شهریه دانشگاهی ایشان واریز می شود .

وام گیرنده باید خود دانشجو و در حال تحصیل در آن ترم باشد . 

دانشجو ملزم است جهت اخذ وام سند تعهد صندوق رفاه دانشجویی را دانلود کرده به یک دفتر اسناد رسمی معتبر ارائه و پس از تکمیل فرم آن را به مسئول صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه خود تحویل دهد یا در فرم روبرو بارگذاری کند.

جهت تکمیل سند تعهد می بایست یک نفر ضامن شاغل یا بازنشسته با ارائه فیش حقوقی یا گواهی کسر از حقوق همراه وام گیرنده به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند.

تاریخ تولد(Required)
مقطع تحصیلی(Required)
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 10 MB, Max. files: 4.