شیراز - میدان معلم - بلوار همت جنوبی - نبش کوچه 23
071-36310283
شیراز- میدان معلم
071-36310283
Start-Up

از این مسیر ایده های خود را به واقعیت نزدیک کنید

مرکز علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام

استارت آپ چیست ؟

Start-Up

دیکشنری وبستر کلمه استارتاپ را به این صورت تعریف کرده است که: «استارت آپ یک کسب و کار جدید (A new business) است.» استارت آپ، نهادی انسانی است که طراحی شده تا محصول یا خدمت جدیدی را در شرایط عدم‌قطعیت بسیار زیاد عرضه کند. کسب و کار های تازه و نوپا، در آغاز به صورت یک ایده ای ساده و خام طراحی می‌شوند. اگر بتوانند بازدهی بالایی داشته باشند، ممکن است که سرمایه برای راه اندازی آن فراهم شود. مرکز آموزش علمی کاربردی مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام از سال 1398 به صورت سالیانه رویداد استارت آپ را در زمینه های صنایع غذایی و صنایع وابسته برگزار می کند. مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام نیز از تمامی استارت آپ های برگزار شده در این دانشگاه حمایت کافی را انجام می دهد. همچنین دفتر نوآوری این دانشگاه در مجتمع صنعتی پروتئینی شام شام دایر است و دانشجویان کارآفرین و برگزیدگان استارت آپ می توانند در زمینه های مختلف پژوهشی و استارت آپی با این مجتمع همکاری های مرتبط را داشته باشد.

استارت آپ سال 1398

نفر اول : فاطمه جهانمیری
نفر دوم : میلاد پذیرش
نفر سوم : شیوا جمال آبادی
جزئیات استارت آپ

استارت آپ سال 1399

نفر اول : مژگان شیخی
نفر دوم : میلاد پذیرش
نفر سوم : نیلوفر نجیب زاده، محمدمهدی عباس زاده
جزئیات استارت آپ

استارت آپ سال 1400

نفر اول : مریم براتی و میلاد پذیرش
نفر دوم : فاطمه جهانمیری
نفر سوم : آرمان نصیرزاده
جزئیات استارت آپ

استارت آپ سال 1401

نفر اول : زهرا اجاقی خیرآبادی و فاطمه نادری
نفر دوم : زهرا جهاد و فهیمه شیردل و محمدمهدی کاوه
نفر سوم : معصومه خمیرگیران
جزئیات استارت آپ

استارت آپ سال 1402

نفرات منتخب : فاطمه نادری و
زهرا اجاقی
امیر زارعی
حمیدرضا رهنما
علی دهقان پور
جزئیات استارت آپ