شیراز - میدان معلم - بلوار همت جنوبی - نبش کوچه 23
071-36310283
شیراز- میدان معلم
071-36310283

تقویم آموزشی

نیمسال تابستان 1402 - 1401

برای انتخاب واحد با توجه به تاریخ های فوق به سامانه هم آوا مراجعه فرمایید

ویدیوی آموزش نحوه ی انتخاب واحد